Terminály k dochádzkovým systémom

V našej ponuke nájdete terminály v rôznych verziach. Hlavné rozdelenie závisí od počtu zamestnancov a na báze spracovania údajov.

EDS - 02
Malý dochádzkový systém je určený na sledovanie evidenciu pracovníkov, ktorí sú držiteľmi bezkontaktnej čipovej karty alebobezkontaktnej kľúčenky. Tento systém je určený pre malé a stredné firmy a je pripojený priamo k PC.EDS - 03
Výkonný evidenčný terminál na evidenciu dochádzky. Terminál je schopný samostatnej prevádzky. Bez prítomnosti nadradeného PC umožňuje zapísať celkom 52 000 záznamov(príchodov / odchodov).EDS - 04
Evidenčný dochádzkový systém na báze odtlačkov prstov určený najmä pre malé a stredné podniky, ktoré nie sú spokojné s evidenciou dochádzky zamestnancov papierovou formou alebo pomocou magnetických kariet.