Evidencia dochádzky na bezdotykové karty/prívesky

DS - 02/B

Dochádzkovy systém EDS - 02/B je určený na sledovanie evidencie dochádzky pracovníkov, ktorý sú držiteľmi bezkontaktnej rádiovej karty/prívesky. Tento systém je určený pre malé firmy s počtom zamestnancov menším ako 50. Karta slúži na automatickú identifikáciu zamestnanca (pri kontakte so snímačom ), ale aj na vizuálnu kontrolu (na karte môže byť vytlačené meno, prípadne fotografia). 
ee
Oplatí sa zavedenie počítačovej evidencie dochádzky ?
Máte prehľad o príchode a odchode Vašich zamestnancov na Vaše pracovisko? O ich pohybe na pracovisku? Nie? Váš problém vyrieši zavedenie počitačovej evidencie dochádzky. Jednoduchým spôsobom cez PC budete mať kompletný prehľad o pohybe zamestnancov. Program Vám vypočíta kompletnú dochádzku zamestnanca za daný mesiac. Takýmto spôsobom zefektívnite svoju produktivitu práce a obmedzíte tak nepovolený pohyb zamestnancov (fajčiarske prestávky, neskorý príchod do zamestnania a z obedňajšej prestávky, skorý odchod zo zamestnania  atď...). Zakúpením nášho zariadenia nielenže zdvihnete pracovnú disciplínu, ale aj ušetríte finančné prostriedky. Doteraz ste museli  zaplatiť za vykonanú prácu, bez toho či by ste si overili jeho skutočnú prítomnosť na pracovisku.