Správa a servis sietí a internetu

Počítačová sieť je súhrnné označenie technických prostriedkov, pomocou ktorých je realizované prepojenie a výmena dát medzi počítačmi. Umožňuje používateľom komunikáciu podľa zadaných pravidiel. Najčastejším dôvodom pripojenia k sieti je zdieľanie informácií, prístupu na internet a technických zariadení napr. tlačiarní. Počítačová sieť je jedna z najdôležitejších firemných infraštruktúr: pri jej nevhodnom návrhu môže nastať situácia, kedy ju za krátky čas bude nutné vybudovať znova.

Z hľadiska vzdialeností rozoznávame siete:

V sieti rozlišujeme dva typy počítačov:

Ponúkame vám komplexné služby v oblasti spravovania domácej a firemnej internetovej siete. Vieme Vám navrhnúť optimálne riešenie, infraštruktúru Vašej siete. Dodáme potrebný hardware a software. Realizujeme taktiež bezdrátové siete a WiFi pripojenia. Zabezpečujeme projektovanie, dodávku, montáž a poskytujeme technickú podporu komunikačným systémom - od jednoduchých dátových rozvodov až po riešenia inteligentných budov s integráciou dátových, telefónnych, kamerových a bezpečnostných systémov.