Autorizovaný servis registračných pokladní

WiMAX

ATec, s.r.o. vykonáva servis registračných pokladníc značky Elcom, Quorion, Datec a Wisdor. Sme autorizovaným servisným partnerom firmy Elcom, s.r.o.

Sme registrovaný na stránke ústredného daňového riaditeľstva ako servisná organizácia nižšie uvedených pokladníc, viď nasledovný odkaz.

Ak používate registračnú pokladňu, potrebujte taktiež pravidelnú údržbu tohto zariadenia, aby Vás neprekvapila náhla porucha!

Ak ste zanedbali pravidelnú údržbu a máte na svojej registračnej pokladni poruchu - pomôže Vám ihneď náš servis registračných pokladní.