Ekonomický systém MKSQL


MKSQL je  informačný ekonomický systém určený pre malé a stredné spoločnosti. Je to modulárny systém, v plnej miere určený pre potreby evidencie komplexnej firemnej ekonomickej , obchodnej a skladovej agendy. Ekonomický systém pozostáva z voliteľných modulov jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdového modulu, obchodného a skladového modulu, a modulu výroba. Informačný ekonomický systém je postavený na vyspelej technológii klient-server čo ho z pohľadu bezpečnosti a rýchlosti zaraďuje medzi žiadané informačné systémy a zároveň garantuje excelentný výkon a skutočne bohatú funkcionalitu.


Ekonomická agenda SQL

je určená na vedenie ekonomickej, mzdovej, obchodnej a skladovej evidencie firmy. Program je modulárny. Obsahuje niekoľko voliteľných základných modulov, ktoré sa dajú ľubovoľne kombinovať. Program obsahuje štyri základné moduly: jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo, mzdy a sklad a jeden prídavný: CRM. Sklad je možné rozširovať o ponúkané doplnkové moduly.

Vývoj bol zameraný na vytvorenie technologicky vyspelého programu spolu so zachovaním jednoduchosti ovládania a prehľadnosti zobrazovania informácií.

Základná charakteristika programu

Účtovníctvo (jednoduché, podvojné)

Slúži na vedenie kompletnej agendy jednoduchého a podvojného účtovníctva firmy. Program umožňuje jednoduchým spôsobom vytvárať doklady pomocou definovaných šablón - predkontácií účtovania. Vytváranie dokladov je jednoduchšie, zaberie menej času a obmedzí vznik chýb pri účtovaní.

základne vlastnosti:

Mzdy

Slúži na vedenie kompletnej mzdovej agendy firmy, sledovanie dochádzky a evidenciu personálnych údajov zamestnancov.

základne vlastnosti:

Sklad

Slúži na vedenie skladového hospodárstva firmy, pridaním fiskálnej tlačiarne je možný predaj zo skladu aj v hotovosti. Program umožňuje pripojiť aj registračné pokladnice pre spracovanie údajov o predaji tovaru a resp. pre naprogramovanie pamäti pokladní. Podporuje aj externé vstupno-výstupné zariadenia uľahčujúce zadávanie údajov (skenery) alebo zobrazovanie informácií o predaji (displeje).

základná verzia umožňuje:

rozširujúce moduly skladu:

CRM

CRM - Customer Relationship Management slúži na komplexný prehľad korešpondencie a vzťahov s obchodnými partnermi.

základne vlastnosti:

Verzia

Produkt

Cena bez DPH

Cena s DPH

EKONOMIKA

Jednoduché účtovníctvo 116.67 Eur 140.00 Eur
Podvojné účtovníctvo 200.00 Eur 240.00 Eur
Mzdy: do 8 zamestnancov 116,67 Eur 140.00 Eur
Mzdy: 9 - 25 zamestnancov, sieťová verzia do 5 užívateľov 200.00 Eur 240.00 Eur
Mzdy: 26 - 51 zamestnancov, sieťová verzia 300.00 Eur 360.00 Eur
Mzdy: nad 51 zamestnancov, sieťová verzia 400.00 Eur 480.00 Eur
Mzdy: rozšírená personalistika Nie je v predaji -

SKLAD

Sklad: základný modul (príjem, výdaj) 166.67 Eur 200.00 Eur
+ fiskálne moduly a registračné pokladnic 33.33 Eur 40.00 Eur
+ objednávky, zálohy, evidencia úhrad faktúr 33.33 Eur 40.00 Eur
+ reštauračné kalkulácie, otvorené účty 100.00 Eur 120.00 Eur
+ sériové čísla, opravy, požičovňa 100.00 Eur 120.00 Eur
+ zákazková výroba 500.00 Eur 600.00 Eur
Ľubovoľný modul + CRM - komunikácia so zákazníkom 41.67 Eur 50.00 Eur

V priebehu jedného roka od zakúpenia programu má zákazník bezplatne nárok na:

Po uplynutí jedného roku ponúkame zákazníkom možnosť predĺžiť technickú podporu a zaplatiť si uvedené služby na ďalší rok.

Tento udržiavací poplatok je do 1 roku od ukončenia podpory 16% z ceny prog. modulov, do 2 rokov od ukončenia podpory 24% z ceny prog. modulov, do 3 rokoch od ukončenia podpory 32% z ceny prog. modulov. Za každú dodatočnú licenciu je udržiavací poplatok 50% z ceny aktualizácie základnej licencie.

Ak zákazník neobnoví podporu do 3 rokov od jej ukončenia, za aktualizáciu programu musí zaplatiť plnú cenu licencie.

Pre zákazníkov, ktorí požadujú zasielanie CD poštou (označte to na cenovej ponuke, oznámte nám to emailom, alebo telefonicky), je cena udržiavacieho poplatku vyššia o 25%.

V prípade nepredĺženia technickej podpory zostáva program aj naďalej plne funkčný, avšak ďalej už nie sú poskytované nové verzie a poradenské služby cez telefón.

Komunikačná databanka pre MKsoft
Vhodná pre:
• vykonávanie inventúr
• vykonávanie prehľadov skladových kariet
• príjem tovaru
• výdaj tovaru

Typ EU bez DPH EU s DPH
CPT-8300 CipherLab 8300 2MB, Laser 610€ 732€
Synchronizačná a dobíjacia kolíska USB pre CPT-8300 59€ 70,80€
Skladová aplikácia CTP-8300 65€ 78€
CPT-8000L 2MB , tužkové batérie, Laser, kolíska 495€ 594€
CPT-8001L 2MB , akumulátor, Laser 485€ 582€
Synchronizačná a dobíjacia kolíska USB pre CPT-8001 69€ 82,80€


Ak máte záujem o registračné pokladnice alebo fiskálne tlačiarne, pozrite si náš e-shop.