Ekonomický systém MKSQL


MKSQL je  informačný ekonomický systém určený pre malé a stredné spoločnosti. Je to modulárny systém, v plnej miere určený pre potreby evidencie komplexnej firemnej ekonomickej , obchodnej a skladovej agendy. Ekonomický systém pozostáva z voliteľných modulov jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdového modulu, obchodného a skladového modulu, a modulu výroba. Informačný ekonomický systém je postavený na vyspelej technológii klient-server čo ho z pohľadu bezpečnosti a rýchlosti zaraďuje medzi žiadané informačné systémy a zároveň garantuje excelentný výkon a skutočne bohatú funkcionalitu.


Ekonomická agenda SQL

je určená na vedenie ekonomickej, mzdovej, obchodnej a skladovej evidencie firmy. Program je modulárny. Obsahuje niekoľko voliteľných základných modulov, ktoré sa dajú ľubovoľne kombinovať. Program obsahuje štyri základné moduly: jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo, mzdy a sklad a jeden prídavný: CRM. Sklad je možné rozširovať o ponúkané doplnkové moduly.

Vývoj bol zameraný na vytvorenie technologicky vyspelého programu spolu so zachovaním jednoduchosti ovládania a prehľadnosti zobrazovania informácií.

Základná charakteristika programu

Účtovníctvo (jednoduché, podvojné)

Slúži na vedenie kompletnej agendy jednoduchého a podvojného účtovníctva firmy. Program umožňuje jednoduchým spôsobom vytvárať doklady pomocou definovaných šablón - predkontácií účtovania. Vytváranie dokladov je jednoduchšie, zaberie menej času a obmedzí vznik chýb pri účtovaní.

základne vlastnosti:

Mzdy

Slúži na vedenie kompletnej mzdovej agendy firmy, sledovanie dochádzky a evidenciu personálnych údajov zamestnancov.

základne vlastnosti:

Sklad

Slúži na vedenie skladového hospodárstva firmy, pridaním fiskálnej tlačiarne je možný predaj zo skladu aj v hotovosti. Program umožňuje pripojiť aj registračné pokladnice pre spracovanie údajov o predaji tovaru a resp. pre naprogramovanie pamäti pokladní. Podporuje aj externé vstupno-výstupné zariadenia uľahčujúce zadávanie údajov (skenery) alebo zobrazovanie informácií o predaji (displeje).

základná verzia umožňuje:

rozširujúce moduly skladu:

CRM

CRM - Customer Relationship Management slúži na komplexný prehľad korešpondencie a vzťahov s obchodnými partnermi.

základne vlastnosti:

Verzia

Produkt

Cena bez DPH

Cena s DPH

EKONOMIKA

Jednoduché účtovníctvo 116.67 Eur 140.00 Eur
Podvojné účtovníctvo 200.00 Eur 240.00 Eur
Mzdy: do 8 zamestnancov 116,67 Eur 140.00 Eur
Mzdy: 9 - 25 zamestnancov, sieťová verzia do 5 užívateľov 200.00 Eur 240.00 Eur
Mzdy: 26 - 51 zamestnancov, sieťová verzia 300.00 Eur 360.00 Eur
Mzdy: nad 51 zamestnancov, sieťová verzia 400.00 Eur 480.00 Eur

SKLAD

Sklad: základný modul (príjem, výdaj) 166.67 Eur 200.00 Eur
+ fiskálne moduly a registračné pokladnic 33.33 Eur 40.00 Eur
+ objednávky, zálohy, evidencia úhrad faktúr 33.33 Eur 40.00 Eur
+ reštauračné kalkulácie, otvorené účty 100.00 Eur 120.00 Eur
+ sériové čísla, opravy, požičovňa 100.00 Eur 120.00 Eur
+ zákazková výroba 500.00 Eur 600.00 Eur
+ hotel do 10 izieb 166.67 Eur 200.00 Eur
+ hotel nad 10 izieb 250.00 Eur 300.00 Eur
+ terminál (OS Android) 41.67 Eur 50.00 Eur
+ mobilný čašník (OS Android) 41.67 Eur 50.00 Eur
Pokladňa 100.00 Eur 120.00 Eur
Ľubovoľný modul + CRM - komunikácia so zákazníkom 41.67 Eur 50.00 Eur

V priebehu 12 mesiacov od zakúpenia programu má zákazník bezplatne nárok na:

Po uplynutí 12 mesiacov ponúkame zákazníkom možnosť predĺžiť technickú podporu a zaplatiť si uvedené služby na ďalších 12 mesiacov.

Tento udržiavací poplatok je do 3 mesiacov od ukončenia podpory 16% z ceny prog. modulov, od 3 do 24 mesiacov od ukončenia podpory 24% z ceny prog. modulov, do 36 mesiacov od ukončenia podpory 32% z ceny prog. modulov. Za každú dodatočnú licenciu je udržiavací poplatok 50% z ceny aktualizácie základnej licencie.

Ak zákazník neobnoví podporu do 36 mesiacov od jej ukončenia, za aktualizáciu programu musí zaplatiť plnú cenu licencie.

Na žiadosť zákazníka je možné zaslať CD s aktuálnou verziou programu poštou (manipulačný poplatok 5 € s DPH).

V prípade nepredĺženia technickej podpory zostáva program aj naďalej plne funkčný, avšak ďalej už nie sú poskytované nové verzie a poradenské služby cez telefón.

Komunikačná databanka pre MKsoft
Vhodná pre:
• vykonávanie inventúr
• vykonávanie prehľadov skladových kariet
• príjem tovaru
• výdaj tovaru

Typ EU bez DPH EU s DPH
CPT-8300 CipherLab 8300 2MB, Laser 610€ 732€
Synchronizačná a dobíjacia kolíska USB pre CPT-8300 59€ 70,80€
Skladová aplikácia CTP-8300 65€ 78€
CPT-8000L 2MB , tužkové batérie, Laser, kolíska 495€ 594€
CPT-8001L 2MB , akumulátor, Laser 485€ 582€
Synchronizačná a dobíjacia kolíska USB pre CPT-8001 69€ 82,80€


Ak máte záujem o registračné pokladnice alebo fiskálne tlačiarne, pozrite si náš e-shop.