Hotelové systémy

evidencia izieb, zoznamu hostí a hotelových služieb, rezervácia izieb a doplnkových služieb, vedenie hotelových účtov

Pre bližšie informácie nás môžete kontakovať telefonicky alebo osobne.