Terminál EDS - 04

Popis dochádzkového systému EDS - 04

EDS - 04 je multifunkčný terminál s trojitým overovaním. Je vybavený dotykovým displejom, vďaka ktorému je práca s terminálom rýchla a jednoduchá. Vďaka kombinácii typov overovania dokáže EDS - 04 zvládnuť akékoľvek nasadenie, od použitia v administratíve až po výrobné haly. Koncepcia celého systému je navrhnutá na komunikáciu zariadení v počítačovej sieti. Či sa jedná o lokálnu sieť alebo VPN prepojenie jednotlivých prevádzok. Samozrejmosťou je automatická pravidelná synchronizácia zariadení, vzdialená administrácia terminálov ako aj nastavenie prístupových práv pre skupiny užívateľov.

Verzie:

Overenie prostredníctvom odtlačku prstu EDS - 04/B

1. Zamestnanec je overený na základe priloženia prstu k optickému snímaču. Overenie zabezpečujú spičkové algoritmy, ktoré zvíťazili v posledných dvoch ročníkoch súťaže overovania odtlačkov v celosvetovom meradle (pozn. evidovanie dochádzky zamestnancov prostredníctvom odtlačkov prstov podlieha schváleniu Úradu pre ochranu osobných úrajov).

Overenie prostredníctvom fotografie tváre EDS - 04/T

2. Zamestnanec je overený kamerou. Táto technológia sa vyznačuje rýchlosťou a kvalitou overenia. Zabezpečuje bezproblémové overenie tam, kde zlyháva overenie odtlačku prstu kvôli zaneseniu rúk olejmi, lakmi alebo inej zmene čitateľnosti papilárnych línií. Spolu s bezkontaktnou kartou je možné dosiahnuť 98% spoľahlivosť, že len tá správna osoba sa zaeviduje svojou priradenou kartou. Využiteľné tam, kde Úrad pre ochranu osobných údajov nepovolí využitie odtlačkov prstov (pozn. povoľuje sa iba pre citlivé, osobitne chránené objekty a vyhradené priestory).

Bezkontaktnou kartou alebo kľúčenkou EDS - 04/K

3. Integrovaná EM / Mifare čítačka umožňuje integráciu EDS - 04 do existujúcich systémov tak že nieje potrebné meniť karty ktoré už vlastníte. V prípade výrobných prevádzok sa používa overenie 1:1 čiže sa overí médium - EM karta a následne sa biometrickým spôsobom (odtlačok prstu, fotografia tváre) overí vlastník karty. Tento spôsob umožňuje správnu identifikáciu aj v najhorších podmienkach a pritom znemožní akýkoľvek pokus o podvod.

Funkcie terminálu:

Hlavné funkcie programu: