Terminál EDS - 03

Popis dochádzkového systému EDS - 03

Zobrazovač

Klávesnica

Typy prerušení

Komunikácia

Programové vybavenie

K terminálu je dodávané programové vybavenie pre všetky MS WINDOWS (XP, VISTA, 7). Programové vybavenie je podporované databázami DBF4 a PARADOX7. Databázy sú spracovávané sieťovo tzn. sú umiestnené na sieťovom disku a každý užívateľ vstupuje do tejto databázy.

Manager

Robot dochádzky

Vypracuje pre každého pracovníka odpracované hodiny. Možnosť upraviť dochádzku podľa potreby. (robot).

Výkaz dochádzky

Vypracuje všetkým pracovníkom odpracované hodiny tzv. výkaz. Dochádzku je možné vytlačiť, alebo exportovať do formátov html, xls, csv ... (výkaz dni, výkaz sumár).

Remrobot

-zamestnanec si môže na svojom PC prezerať len svoju dochádzku.

Stav pracovníkov

možnosť rýchlo zistiť poslednú evidenciu zamestnanca.

Externá anténa

K terminálu je možné pripojiť externú anténu. Ide o prípady, keď je terminál vo vnútri budovy a je použitý elektrický zámok, ktorý je ovládaný terminálom. Potom je možné vyviesť externú anténu. Umiestňuje sa pri vstupné dvere.

Príslušenstvo